Tidlegare vinnarar

Til no har følgjande kvinner motteke prisen:

2009: Hanne Sophie Greve:

For sitt internasjonale arbeid med menneskerettane

2010: Kronprinsesse Mette Marit:

For sitt initiativ og uredde innsats for svake grupper i samfunnet

2011: Astrid Nøklebye Heiberg:

For sitt mangeårige arbeid gjennom Rød Kors og Røde Halvmåne.

2012: Anne Randine Øverby:

For sitt store engasjment og innsats for kultur og samfunn.

synniva gylver

2013: Sunniva Gylver:

For stor samfunnsinnsats, mellommenneskeleg kommunikasjon og brubygging på tvers av  kultur og religion.

2014: Ingvill Konradsen Ceide:

For humanitært arbeid på Haiti gjennom mange år.

Portrett Gerda Rongevær 2

2015: Gerda Rongevær

For sitt sterke humanitære engasjement i Uganda

Bilde1

2016: Maria Parr

For å vera  kulturformidlar – særleg retta mot barn og ungeGjennom bøkene sine løftar ho fram kulturarven vår i språk, miljøskildring og kommunikasjon mellom generasjonar.

Ada

2017: Ada Sofie Austegard

For sitt initiativ og engasjement for: Ein barndom utan vald.

2018: Hilde Reikrås

For sitt langvarige arbeid i politiet for å avdekkja overgrep mot barn.

2019: Iram Haq

For filmen «Hva vil folk si?» og den kulturelle innsatsen hennar gjennom mange år.

2020: Lindis Hurum

For mange år med hjelpearbeid  verda over for «Leger uten Grenser»

2022: Birgit Skarstein