Styret i foreininga

Foreininga «Tora Mostrastongprisen»

BN Tora-prisen
Foreininga har eit styre på 6 medlemmer og to varamedlemme:

Medlemmene i styret er: Johannes Bernard Hjelland,  Roald Sangolt  Helen Leversund, Haldri Karin Engenes, Kristi Staveland Sæter,  Frode Larsen, Sissel Jørgensen, Astrid Drevland

 

Foreininga er stifta etter initiativ frå tidlegare fylkesmann i Hordaland og mangeårig stortingsrepresentant Håkon Randal og adjunkt og kulturarbeider Johannes Hjelland. Hovudoppgåva for foreininga er å administrera utdelinga av Torastatuetten og å arrangera Toratreffet.

Foreininga som årleg deler ut Mostrastongprisen