Styret i foreininga

Foreininga «Tora Mostrastongprisen»


Foreininga har eit styre på 6 medlemmer og to varamedlemmer:

Medlemmene i styret er: Johannes Bernard Hjelland,  Helen Leversund, Haldri Karin Engenes, Ingrid Leithaug Mjanger,  Frode Larsen, Sissel Jørgensen, Astrid Drevland, Bjørn Haaland

Foreininga er stifta etter initiativ frå tidlegare fylkesmann i Hordaland og mangeårig stortingsrepresentant Håkon Randal og adjunkt og kulturarbeider Johannes Hjelland. Hovudoppgåva for foreininga er å administrera utdelinga av Torastatuetten og å arrangera Toratreffet.

Foreininga som årleg deler ut Mostrastongprisen