Styret i foreininga

Foreininga «Tora Mostrastongprisen»

Foreininga har eit styre på 6 medlemmer og to varamedlemmer:

Medlemmene i styret er: Johannes Bernard Hjelland,  Ingrid Leithaug Mjanger,  Frode Larsen, Sissel Jørgensen,  Aase Lund Lilleskare, Bjørn Haaland, Sverre Sørensen og Jane Jünger.

Foreininga er stifta etter initiativ frå tidlegare fylkesmann i Hordaland og mangeårig stortingsrepresentant Håkon Randal og adjunkt og kulturarbeider Johannes Hjelland. Hovudoppgåva for foreininga er å administrera utdelinga av Torastatuetten og å arrangera Toratreffet.