Kvifor pris i Tora sitt namn?

Tora Mostrastong kan stå som eit symbol på kvinner som har mot og kraft til å kjempa ein kamp for rettferd og likeverd, og som samstundes har evne og vilje måla sine til felles nytte for folk og samfunn. Det seiest at då Tora skulle bli mor til kongssonen Håkon, reiste ho til Kongsgarden på Seim for uredd å krevja sin rett overfor barnefaren Harald Hårfagre. Det var også Tora som fekk henta Håkon heim att frå kong Adalstein i England slik at han kunne overta kongsmakta i Noreg.

Dette skulle syna seg å vera eit godt val for landet vårt.

Tora si omsorg for Håkon og den handlekraft ho synte, var uvanleg for kvinner på den tida. I tillegg til å vera ein sterkt engasjert omsorgsperson, synte ho også stort samfunnsansvar både sosialt og politisk.

 

Tora Mostrastong fekk i 2001 sitt eige historiske spel – skrive av Johannes Heggland. Det er eitt av Håkonarspela og vart framført av Bømloteateret både i Moster Amfi og under opninga av Trekantsambandet.

 

 

Foreininga som årleg deler ut Mostrastongprisen